Pravne informacije

Odvjetnički ured Vidan osnovan je i djeluje sukladno hrvatskom Zakonu o odvjetništvu, Statutu Hrvatske odvjetničke komore i Kodeksu odvjetničke etike.

Sadržaj stranice sačinjen je u skladu s mjerodavnim propisima Republike Hrvatske i Pravilnikom Hrvatske odvjetničke komore o web stranici odvjetnika.

Informacije na ovoj stranici općenite su naravi i ni u kojem slučaju se ne mogu smatrati ponudom za zastupanje ili pružanje pravnih usluga.

Sukladno Zakonu o odvjetništvu svaki odvjetnik upisan u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore mora biti obavezno osiguran od profesionalne odgovornosti.