Dobrodošli

Odvjetnički ured Vidan od svojeg osnivanja 2003. godine pruža potpuni spektar pravnih usluga domaćim i međunarodnim klijentima vodeći računa o primjeni najviših poslovnih i profesionalnih standarda.

Naglasak naših aktivnosti usmjeren je na pružanje pravnog savjetovanja u područjima trgovačkog prava, prava trgovačkih društava, M&A transakcija, nekretnina, tržišta kapitala, bankarstva i financija, tržišnog natjecanja, privatizacija, projektnog financiranja, telekomunikacija i medija, radnog prava, prava intelektualnog vlasništva i rješavanja sporova.

Za sve dodatne informacije o našem Odvjetničkom uredu ili u slučaju interesa za poslovnu suradnju kontaktirajte nas.

Kontakt informacije

Kontakt informacije Odvjetnički ured Vidan
Preradovićeva 10
10000 Zagreb
Hrvatska

tel. +385 (1) 4854 070
      +385 (1) 4854 509
fax. +385 (1) 4854 071

e-mail. hrvoje.vidan@vidan-law.hr
web. www.vidan-law.hr

Poslovne mreže / Članstvo